Dokazov o varnosti cepiv ni

Mnogi, med njimi tudi politiki in znansteveniki, so javno dejali, da so cepiva proti koronavirusu varna. Tako je dr. Jerala dejal: »Cepiva s tehnologijo mRNK so izjemno učinkovita in varna …«, zdravstveni minister Poklukar pa je dejal: »V preteklih mesecih se je pojavilo kar nekaj dvomov, ampak kot minister sledim Evropski agenciji za zdravila, ki je večkrat pretresla varnost cepiv, in naši strokovni skupini, ki je potrdila, da so cepiva varna in učinkovita.«

Če minister Poklukar kot predstavnik države trdi, da so cepiva varna, mora za to svojo trditev imeti dokaze. Zato sem ministrstvo za zdravje pozval, da mi, v smislu zakona o dostopu do informacij, dostavi dokumente, ki vsebujejo dokaze, da so cepiva proti koronavirusu res varna. Enako zahtevo sem naslovil tudi na Vlado RS, Univerzitetni klinični center v Ljubljani, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ ) in Javno agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Nobeden o navedenih institucij mi ni poslal zahtevanih dokumentov. Vlada je mojo zahtevo posredovala Ministrstvu za zdravje, UKC Ljubljana pa je zahtevo odstopil JAZMP. To dokazuje, da obe instituciji nimata dokazov o varnosti cepiv, čeprav so njuni predstavniki javno zatrjevali, da so cepiva varna. Ministrstvo za zdravje pa je izdalo zavrnilno odločbo, v kateri je zapisalo, da z zahtevanimi dokumenti ne razpolaga in zato jih tudi ne more posredovati prosilcu. Torej, ministrstvo za zdravje je jasno priznalo, da nima dokazov o varnosti cepiv proti koronavirusu. Teh dokazil nimata niti Nacionalni inštitut za javno zdravje in Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Oba sta mi namreč poslala linke na dokumente, iz katerih so razvidni neželeni stranski učinki cepiv in ne dokazi o varnosti cepiv. Seveda neželeni stranski učinki niso del varnosti cepiv, temveč nevarnosti.

Dejstvo je, da slovenske institucije nimajo dokazov o varnosti cepiv proti koronavirusu. Teh nimajo tudi mednarodne institucije, ki se ukvarjajo s problematiko. Jasno je, da jih ne morejo imeti, ker teh ni.

Žalostno je, da predstavniki države in mnogih mednarodnih organizacij javno zatrjujejo, da so cepiva varna. Najmanj, kar bi bilo v zvezi s tem reči je, da zavajajo, mogoče pa bi lahko rekel, da se lažejo! In zaradi teh zavajanj oz. laži je zaradi cepiv po vsem svetu umrlo že mnogo ljudi.

Opozorilo

Ta spletna stran nima namena nikogar odvrniti od cepljenja, če mu zaupa oz. se je odločil zanj, kar velja tudi za upoštevanje pogoja PCT in drugih zaščitnih ukrepov. Gre samo za principielno razmišljanje o aktualni problematiki cepljenja, političnih in zdravstvenih ukrepih v zvezi s korona krizo in posledicami vsega tega.

Kategorije