NE obveznemu cepljenju proti koronavirusu

Kovidna cepiva: varna ali nevarna?

Mnogi znanstveniki, strokovnjaki in politiki pravijo, da so cepiva proti virusu SARS-CoV-2 varna? Ali je to res? Če so, kar bi sicer morala biti, saj imajo ljudje ustavno pravico do varnosti, zakaj se potem po cepljenju pojavljajo nezaželeni stranski učinki, mnogokrat hudi, celo smrti? Uradni sistemi za spremljanje nezaželenih stranskih učinkov cepiv so polni hudih zapletov in smrti, ki so se pojavili po cepljenju. Že to, da so se ti zapleti pojavili, kaže na to, da nekaj ni v redu, čeprav to samo po sebi ne pomeni, da je cepljenje vzrok za to. Toda tudi sami proizvajalci cepiv govorijo o negativnih oz. nezaželenih stranskih učinkih, kar pomeni, da vsaj posredno »dvomijo« v varnost svojih cepiv, saj nezaželeni učinki niso nekaj varnega, temveč, nasprotno, nekaj nevarnega za zdravje cepljenega. Proizvajalci sicer trdijo, da so ti učinki zelo redki, še posebej tisti s hudimi posledicami, vendar sploh ni pomembno, ali so negativni stranski učinki pogosti, redki ali zelo redki. Dejstvo namreč je, da so, in dokazov, da so, je veliko. Poleg tega pa dolgoročni učinki cepiv niso znani, ker študij o tem ni. Seveda mora biti cepivo varno za vsakega cepljenega in ne samo za »skupnost«. Cepivo je varno ali ne, vmes ni ničesar. In dokazano je, da cepiva niso varna.
Mnogo ljudi je že umrlo zaradi cepljenja, nekaj tudi v Sloveniji. Spomniti se je potrebno samo Katje. Ali je bilo zanjo cepivo varno? In za ženo slovenskega diplomata, ki je tudi umrla zaradi cepiva? Pa še za mnoge druge, ki so, eni bolj, drugi manj, resno zboleli zaradi cepiva?
Dr. Roman Jerala: »Cepiva s tehnologijo mRNK so izjemno učinkovita in varna, vendar ne spreminjajo genoma«. In še: »Cepiva so varna in imajo, tako kot vsa zdravila, opisane redke neželene pojave, ki jih ves čas spremljajo in zaradi katerih smo prešli v Sloveniji na uporabo cepiv, ki imajo najmanj neželenih učinkov.« Ali ni dr. Jerala sam s seboj v nasprotju? Pravi namreč, da so cepiva varna, po drugi strani pa pravi, da imajo neželene pojave. Ali so neželeni pojavi varni? Če so, zakaj potem prehod iz enih cepiv na druga in to na tista, ki imajo najmanj neželenih učinkov? Če so cepiva varna, kot to trdi dr. Jerala, kako lahko imajo potem neželene pojave? Če je nekaj varno, ali ima neželene pojave oz. negativne posledice?
Bi se kdo sploh cepil, če bi politika in znanost rekla oz. priznala, da cepiva niso varna oz. da so nevarna?

Ali kovidna cepiva ogrožajo zdravje in življenje ljudi?

Po 2. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ima vsakdo zakonsko dolžnost skrbeti za svoje zdravje, podobno izhaja tudi iz 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih. To pomeni, da ne sme uporabljati tistih stvari, ki bi škodile njegovemu zdravju oz. ga ne bi varovala. Ker cepiva proti virusu SARS-CoV-2 niso varna, saj dokazano imajo neželene stranske posledice, jih ne sme uporabiti, kajti po cepljenju lahko zboli ali celo umre – to pa pomeni, da ni skrbel za svoje zdravje oz. ga ni varoval. Tudi če po cepljenju ni zbolel ali umrl, lahko cepiva negativno vplivajo na njegovo zdravstveno stanje, ki se lahko kasneje pokaže kot neka bolezen, ki je ne bi bilo, če se ne bi cepil. Podobno velja tudi za smrt. Dolgoročni učinki cepiv niso znani, zato se ne ve, kaj se bo po cepljenju v telesu kasneje dogajalo. Vprašanje pa je, ali so dolgoročni učinki sploh lahko znani, saj človek ne pozna prihodnosti.
Da nekdo ne krši zakona, se mora zato proti virusu zaščititi drugače, npr. z masko, ki ščiti pred okužbo in z drugimi ukrepi (varnostna razdalja …) in ne s cepljenjem. To seveda velja tudi za tistega, ki se ne sme cepiti – zaščititi se pač mora drugače. Ali je potem čredna imunost glede virusa SARS-CoV-2 potrebna, še posebej, ker so tudi cepljeni prenašalci virusa?

Ali bi bilo obvezno cepljenje v skladu z ustavo?

Eden izmed pogojev za zakonitost obveznega cepljenja je tudi to, da je cepivo varno, kajti vsakdo ima pravico do varnosti iz 34. člena ustave. Ali so cepiva proti virusu SARS-CoV-2 varna? Kot že navedeno, cepiva proti virusu SARS-CoV-2 niso varna, saj ljudje zaradi teh cepiv zbolevajo in celo umirajo. Ker cepiva proti virusu SARS-CoV-2 torej niso varna, jih ne smejo uporabiti, saj lahko po cepljenju oz. zaradi cepiva zbolijo ali celo umrejo – to pa pomeni, da niso skrbeli za svoje zdravje oz. ga varovali, ker je sicer tudi njihova zakonska dolžnost. Obvezno cepljenje bi bilo tako v nasprotju z ustavnimi pravicami do varnosti, nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti in seveda pravico do življenja, pa tudi z 2. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da ima vsakdo dolžnost skrbeti za svoje zdravje in da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih in 4. členom Zakona o nalezljivih boleznih, ki med drugi določa, da ima vsakdo dolžnost varovati svoje zdravje. Torej tudi država ne sme ogrožati zdravja svojih državljanov, tako tudi s cepivom proti virusu SARS-CoV-2 ne.
Seveda to velja tako za cepljenje splošne populacije kot za cepljenje raznih poklicnih skupin.

Čredna imunost glede koronavirusa: izmislili so si jo politiki!

Mnogokrat se navaja, da se s cepljenjem ščiti tudi tiste, ki se ne smejo cepiti. Ker pa tudi cepljeni širijo virus, to v principu ne drži. Zato se morajo tisti, ki se ne smejo cepiti, zaščiti z maskami, varnostno razdaljo …, saj tudi zanje velja zakonska dolžnost skrbeti za svoje zdravje oz ga varovati. Ker pa mora po 4. členu Zakona o nalezljivih boleznih vsakdo poleg varovanja svojega zdravja pred nalezljivimi boleznimi varovati tudi zdravje drugih pred temi boleznimi, mora nositi zaščitno masko in upoštevati tudi druge nefarmakološke ukrepe za preprečitev prenosa virusa SARS-CoV-2 na druge, če ga ima. Samo cepljenje tega ne omogoča, saj tudi cepljeni širijo virus, kot že navedeno.
Čredna imunost kot takšna tako za zaščito pred okužbo tistih, ki se ne smejo cepiti ali drugih, ni nujna, saj se morajo, kot že navedeno, ti sami zaščiti drugače. Poleg tega pa je tudi neučinkovita, saj tudi cepljeni lahko širijo virus.
Kaj o čredni imunosti menita znana slovenska medicinska znanstvenika, in sicer prof. dr. Janez Tomažič, dr. med. ter prof. dr. Alojz Ihan, dr. med, oba iz ljubljanske medicinske fakultete? Pravita: »S sedanjo množično epidemijo ugotavljamo (…), da so si čredno imunost (herd immunity) izmislili politiki.« Ali ni to zelo zanimivo?

Komu koristi in komu tveganja?

»Koristi cepiv pretehtajo tveganja,« stalno poslušamo. Ker pa ljudje zaradi cepiv dokazano zbolevajo in celo umirajo, je vprašanje, kdo ima od tega koristi? Tisti, ki so imeli negativne posledice, vsekakor ne. Kdo potem? Politika, farmacija …? Kdo ima stranske učinke? Mogoče država, farmacija …? Vprašanje! Tveganja oz. nezaželene stranske učinke cepljenim, koristi farmaciji, politiki …! Ali je to bistvo omenjenega slogana? Kaj je imela Katja od cepljenja? Tveganje, ki se je končalo s smrtjo! Ali bodo tisti, ki so pozivali k cepljenju, odgovarjali za njeno smrt?
In še zanimivost: »Eden izmed njih, Kajfa, …, jim je rekel: ‘Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da en človek umre za ljudstvo in ne propade ves narod’.« (Jan 11, 48-50) Ali je mogoče celo biblija »izvor« slogana »koristi cepiv pretehtajo tveganja«?

Cepljeni: ujetniki necepljenih ali politike?

Vedno pogosteje se pojavlja trditev, da smo ujetniki necepljenih, predvsem naj bi to bili cepljeni. Ali je to res? Dejstvo je, da se okužijo in zbolijo tisti, ki so nezaščiteni, in ne necepljeni sami po sebi. Če necepljeni nosi masko, ki ščiti pred okužbo in še upošteva druge nefarmakološke zaščitne ukrepe, praktično ne bo okužen in ne bo zbolel. V bolnišnici pa se bo lahko znašel cepljeni, ki ne bo zaščiten z masko, saj je znano, da je cepljenje daleč proč od popolne zaščite pred okužbo. Vprašanje je, ali niso maske FFP2 s filtracijsko učinkovitostjo zaščite najmanj 94 %, maske FFP3 pa celo z 99 %, mnogo boljša zaščita pred okužbo kot cepivo – temu namreč učinkovitost s časom vedno bolj pada. Poleg tega lahko tudi cepljeni širijo virus. Ali ga širijo tudi tisti z maskami FFP2 ali FFP3?
Vprašanje torej je, čigavi talci smo? Mogoče smo talci politike, ki ni hotela, čeprav je vedela, da bo prišel četrti val epidemije pa še kakšen drugi, poskrbeti za večje zdravstvene kapacitete, predvsem v pogledu medicinskih sester, ki jih primanjkuje, ali za boljše prezračevanje v šolah … Raje meče denar v vojsko, kot da bi ta sredstva uporabila za borbo proti virusu SARS-CoV-2. Komu služi politika? Trgovcem s smrtjo ali življenju ljudi?

S kovidnim cepivom se zdravi zdrave!?

Cepivo proti virusu SARS-CoV-2 ima status zdravila. Za zdravila je značilno, da se dajo osebam, ki so bolne. Torej bi se moralo tudi cepivo dati bolnim, vendar temu ni tako, saj cepivo kot zdravilo vbrizgajo v zdrave ljudi. Ali ni to čudno? Zakaj bi zdravili zdrave? Dejstvo pa je, da je mnogo zdravih oseb po prejemu zdravila, imenovanega cepivo, zbolelo, nekateri resno, kar nekaj pa jih je celo umrlo. Zakaj se je to zgodilo? Ker so dobili nekaj zdravega? Kdaj lahko nekdo zboli? Ko vanj pridejo povzročitelji bolezni! Ali je torej cepivo prineslo v telo cepljenega povzročitelje bolezni, da je ta zbolel ali celo umrl zaradi cepljenja? Očitno, sicer se to ne bi zgodilo! Zato se postavi vprašanje: ali cepiva zdravijo ali povzročajo bolezni? Kako naj se zdravijo zdravi, ni jasno, saj so zdravi in ne bolni! Če pa cepivo ni zdravilo, zakaj ima potem status zdravila?

Janez Janša: zaradi korona cepiv umirajo ljudje

Janez Janša je v pogovoru za Televizijo Slovenija (14.1.2022) dejal: »Moje osebno mnenje je, da je cepljenje edini ukrep, ki nam bo pomagal, da je treba znanosti zaupati, zato apeliram na vse, naj upoštevajo gola dejstva. Na milijarde ljudi je cepljenih, zelo malo je smrti zaradi stranskih učinkov, na milijone pa zaradi posledic epidemije«.
Janez Janša priznava, sicer samo v svojem imenu in ne v imenu slovenske vlade, da ljudje umirajo zaradi kovidnih cepiv. Cepivo torej ni varno, je škodljivo za marsikoga. V Sloveniji je že več deset ljudi umrlo po cepljenju, pri čemer je vprašanje, koliko jih je umrlo zaradi cepljenja. Ali bo J. Janša kot predsednik vlade, ker kot zasebnik ve, da so cepiva škodljiva, naredil kaj, da se preneha s cepljenjem in tako konča z ogrožanjem zdravja tistih, ki bi se sicer cepili. Tudi za državo namreč velja, da ne sme nikomur škoditi – tega torej ne sme storiti niti s cepivi. To izhaja ne samo iz slovenske ustave (pravica do varnosti), temveč tudi iz Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer je v 2. členu med drugim določeno, da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih. Koliko ljudem je država že škodila s cepivi? Koliko jih je umrlo zaradi cepiv? Mnogi so verjeli državi, da je cepivo varno, kot se je zatrjevalo, pa so to zaupanje plačali s svojim življenjem ali zdravjem. Ne samo v Sloveniji, temveč tudi po svetu! Med njimi je bila tudi Katja!

Član SAZU in univ. profesor žalil ter poniževal necepljene

Na RTV SLO 1 je bil v oddaji Intervju (5.12.2021) gost dr. Tadej Battelino, član SAZU, univerzitetni profesor, predstojnik Katedre za pediatrijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove v UKC Ljubljana. V oddaji se je dotaknil tudi cepljenja, pri čemer je o tistih, ki se ne želijo cepiti dejal: »In jaz mislim, da so to travmatizirani ljudje, to so poškodovani ljudje, ki pravzaprav iz stiske ne uspejo odreagirati razumno …« Na vprašanje voditelja oddaje dr. Jožeta Možine: »Kako lahko nekateri cepivo zavračajo iz nekih, ne vem, kakšnih razlogov?« pa je še dejal: »Saj pravim, jaz mislim, da gre tukaj za globoko v sebi poškodovane ljudi, zlorabljene ljudi, ki pač na stisko ne zmorejo drugače odreagirati.«
Kot je razvidno iz omenjenih besed, dr. Battelino smatra vse tiste, ki se ne želijo cepiti, za travmatizirane, zlorabljene in poškodovane, ki ne uspejo odreagirati razumno. Ali ne gre za hudo žalitev in poniževanje več deset ali sto tisoč ljudi, ki se ne želijo cepiti, saj so ti zanj očitno »defektni« ljudje, ki ne morejo reagirajo razumno? Za »defektne« ima tiste, ki koristijo svojo svobodno voljo in se ne cepijo, ker npr. smatrajo, da cepiva niso varna, kar nenazadnje posredno priznavajo sami proizvajalci cepiv, ko navajajo nezaželene stranske učinke cepiv. Če bi bila cepiva varna, negativnih stranskih učinkov ne bi bilo, posebej pa ne tistih hudih ali celo smrti. In kakšno je zdravilo, ki ga »defektnim« priporoča član SAZU in profesor Battelino: cepljenje in še enkrat cepljenje! Ali potem minejo travma, poškodbe in zlorabe, ali se potem vrne tudi razum? Ali ni ta logika nesmiselna?
Ali je T. Battelino dokazal, da so osebe, ki so necepljene, samo zaradi tega dejstva, travmatizirane, poškodovane, zlorabljene, ki ne uspejo odreagirati razumno? V javnosti tega ni bilo zaslediti! Ali bo oz. je T. Battelino odgovarjal za žalitve in poniževanje necepljenih? Ali bodo oz. so pristojne institucije, npr. SAZU, UKC Ljubljana, Medicinska fakulteta v Ljubljani, Zdravniška zbornica Slovenija, Komisija za medicinski etiko reagirale in sprejele ustrezne ukrepe, da se kaj takega ne bo več ponovilo? Če niso oz. če ne bodo in če vedo, kaj je o necepljenih govoril T. Battelino, v kar bi bilo sicer težko dvomiti, ali potem tudi oni podpirajo žalitve in poniževanja necepljenih, kot je to storil dr. Battelino?
Pa še nekaj. Kot to izhaja iz oddaje, se ima dr. Battelino za kristjana, torej za tistega, ki sledi Jezusu. Ali bi tudi Jezus žalil necepljene? V to je dvomiti! Ali je potem dr. Battelino kristjan? Lahko je katolik, ne pa kristjan. Ali bi se tudi Jezus pridružil »križarski vojni« proti necepljenim, kot je to storil dr. Battelino – tako vsaj izhaja iz njegovih obtožb na račun necepljenih? Odgovor je jasen!

Diskriminacija necepljenih

Mnoge evropske države se v zadnjem času zaradi širjenja koronavirusne različice omikron soočajo z rekordnim številom okužb, vendar pa je kljub tem številkam manj zapiranja družbe. To je vsekakor dobro, vendar pa ni dobro to, da veljajo številne omejitve samo za necepljene, ne pa tudi cepljene osebe.
Vedno več evropskih držav so odloča za uvedbo obveznega cepljenja. Tukaj prednjači Avstrija, ki uvaja obvezno cepljenje z nekaj izjemami za vse polnoletne ljudi, torej starejše od 18 let. Ukrep naj bi začel veljati že februarja 2022, po koncu prehodnega obdobja bodo necepljeni kaznovani z globo od 600 do 3600 evrov. V Italiji se morajo cepiti vsi, ki so starejši od 50 let z nekaj izjemami, od 1. februarja 2022 pa bo moral vsak, ki se ne bo cepil oz. dobil poživitvenega odmerka, plačati 100 evrov kazni. Že od lani (2021) pa je cepljenje obvezno za zdravstvene delavce ter za zaposlene v šolstvu in policiji. V Grčiji je cepljenje obvezno za starejše nad 60 let, mesečna kazen za necepljene je 100 evrov. O obveznem cepljenju razmišljajo tudi v Nemčiji, pa mogoče še v kakšni državi.
Dejstvo je, da so necepljeni diskriminirani. Kje je podlaga za takšno diskriminacijo oz. za to, da so v slabšem položaju kot cepljeni? Ni je videti, ker lahko tako cepljeni kot necepljeni širijo koronavirus, če niso zaščiteni z nefarmakolškimi ukrepi, kar velja tudi za obolevanje za boleznijo kovid-19, saj obolevajo tako necepljeni kot cepljeni. Če je teh med necepljenimi več kot med cepljenih, to ni pomembno, saj imajo obojni pravico do zdravstvenega varstva in zato to ne more biti element razlikovanja. Zakaj so necepljeni v slabšem položaju kot cepljeni, če nosijo primerne maske in se držijo drugih nefarmakoloških ukrepov, kar pomeni, da je verjetnost, da se okužijo ali da okužijo druge zelo majhna. Poleg tega se morajo ti drugi zaščiti pred temi prvimi, saj je dolžnost vseh, da skrbijo za svoje zdravje oz. se zavarujejo pred nalezljivimi boleznimi, vsaj v Sloveniji je tako, verjetno pa je drugod po Evropi podobno, in se ne zanašati na zaščito prvih. Zakaj so potem necepljeni bistveno bolj omejeni v svoji svobodi kot cepljeni? Kaj stoji zadaj?
Potrebno se je tudi vprašati, kdo je bolj nevaren za družbo: cepljeni brez ostalih zaščitnih ukrepov ali cepljeni z ostalimi zaščitnimi ukrepi, saj lahko obojni širijo koronavirus? Odgovor je jasen! Ni za odveč tudi omeniti, da morajo v mnogih primerih upoštevati zaščitne ukrepe, kot so maske, varnostna razdalja … tudi cepljeni in ne samo necepljeni. Zakaj, če so cepljeni zaščiteni s cepivom, zaradi česar naj ne bi bili nevarnost za druge?
Kaj torej stoji za diskriminacijo necepljenih? Politika, ki želi še večji kaos, da bo lažje vladala, farmacija, da bo imela še večje dobičke … Več kot je cepljenih in večkrt ko bodo cepljeni, bolj bodo polne denarnice farmacije in manj denarnice davkoplačevalcev …

Vegani imajo 73 % manj možnosti za težji potek bolezni covid-19 kot vsejedci

Raziskava z imenom »Plant-based diets, pescatarian diets and COVID-19 severity: a population-based case–control study in six countries«, objavljena v znanstvenem časopisu »BMJ Nutrition Prevention & Health« junija 2021, ugotavlja, da imajo ljudje, ki se prehranjujejo z rastlinsko hrano, torej vegani, za 73 % manjšo možnost, da se pri njih razvijejo srednji ali težki simptomi bolezni covid-19. Cilje raziskave je sicer bil raziskati povezanost načina prehrane in resnosti simptomov pri obolih zaradi koronavirusa.
Med 568 pozitivnimi primeri so jo najbolje odnesli vegani, saj so imeli, kot že navedeno, za kar 73 % manjše možnosti za razvoj srednjih ali težkih simptomov. V primerjavi z njimi so imeli tisti, ki se hranijo z živili, bogatimi z živalskimi beljakovinami, za skoraj štirikrat večjo verjetnost, da doživijo zmerne ali hujše posledice bolezni covid-19. Avtorji raziskave pravijo, da rastlinska prehrana podpira človekov imunski sistem ter zmanjšuje rizik respiratornih infekcij in da bi lahko rastlinska prehrana zaradi manjšega vnetnega potenciala ščitila pred hudim napredovanjem bolezni covid-19.
Prehrana na rastlinski osnovi je torej pomemben dejavnik v boju proti kovidu-19. Očitno je hrana živalskega izvora zelo velik dejavnik tveganja pri okužbi s koronavirusom oz. poteku bolezni covid-19. To ni čudno, saj je znanstveno dokazano, da so živila živalskega porekla, torej meso, mleko in jajca in izdelkih iz njih, škodljiva za zdravje ljudi in tako velik dejavnik tveganja za razvoj civilizacijskih bolezni. Očitno pri bolezni covid-19 ni nič drugače kot pri ostalih omenjenih boleznih. Zato bi bilo potrebno vegansko hrano upoštevati kot enega izmed ukrepov zaščite pred koronavirusom. Država bi morala torej usmeriti ukrepe tudi v izboljšanje imunskega sistema, saj je dokazano, da veganska prehrana izboljša imunski sistem in je ta zato bistveno bolj odporen kot pri vsejedcih.
Da je hrana zelo pomembna v okviru zaščite pred boleznijo covid-19, se zaveda tudi predstojnica infekcijske klinike UKC-ja Ljubljana dr. Tatjana Lejko Zupanc, ki je med drugim dejala (Odmevi RTV SLO1, 12.8.2021) naslednje: »Kar lahko storimo, je, da skrbimo za svoje splošno zdravstveno stanje, kondicijo, da uživamo mnogovrstno zdravo hrano.« Škoda, da ni povedala, katera je tista mnogovrstna zdrava hrana, saj ni dvomiti o tem, da ji je poznana uvodoma omenjena raziskava. Če pa ji ni poznana, pa bi ji morala biti, saj gre za pomemben podatek glede infekcij, torej področja, ki ga pokriva. Zakaj ne pove, da je v tem pogledu najboljša prehrana rastlinskega izvora? Ali ni s svojim molkom škodila ljudem? In s tem tudi borbi proti bolezni covid-19, ki ima za mnoge hude posledice. In seveda tudi za celotno družbo!

Opozorilo

Ta spletna stran nima namena nikogar odvrniti od cepljenja, če mu zaupa oz. se je odločil zanj, kar velja tudi za upoštevanje pogoja PCT in drugih zaščitnih ukrepov. Gre samo za principielno razmišljanje o aktualni problematiki cepljenja, političnih in zdravstvenih ukrepih v zvezi s korona krizo in posledicami vsega tega.

Kategorije