Program cepljenja za leto 2022

24.1.2022

Ministrstvo za zdravje
Ljubljana

Pripombe k Programu cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022, ki je priloga predloga Pravilnika o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2022

Spoštovani!

1. V omenjenem programu je v 3. programu določeno cepljenje zaposlenih proti bolezni Covid-19, v 7. programu pa je cepljenje proti bolezni Covid-19 obvezno za vse prebivalstvo v primeru nujnih razmer (naravne in druge nesreče, posebna izpostavljenost nalezljivim boleznim, epidemija, pandemija, terorizem z biološkimi agensi itd.).

2. Menim, da je predvideno cepljenje tako zaposlenih kot vsega prebivalstva v nujnih primerih nezakonito in protiuustavno in to iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

3. Mnogi znanstveniki, strokovnjaki in politiki pravijo, da so cepiva proti virusu SARS-CoV-2 varna? Ali je to res? Če so, kar bi sicer morala biti, saj imajo ljudje ustavno pravico do varnosti, zakaj se potem po cepljenju pojavljajo nezaželeni stranski učinki, mnogokrat hudi, celo smrti? Uradni sistemi za spremljanje nezaželenih stranskih učinkov cepiv so polni hudih zapletov in smrti, ki so se pojavili po cepljenju. Že to, da so se ti zapleti pojavili, kaže na to, da nekaj ni v redu, čeprav to samo po sebi ne pomeni, da je cepljenje vzrok za to. Toda tudi sami proizvajalci cepiv govorijo o negativnih oz. nezaželenih stranskih učinkih, kar pomeni, da vsaj posredno »dvomijo« v varnost svojih cepiv, saj nezaželeni učinki niso nekaj varnega, temveč, nasprotno, nekaj nevarnega za zdravje cepljenega. Proizvajalci sicer trdijo, da so ti učinki zelo redki, še posebej tisti s hudimi posledicami, vendar sploh ni pomembno, ali so negativni stranski učinki pogosti, redki ali zelo redki. Dejstvo namreč je, da so, in dokazov, da so, je veliko. Poleg tega pa dolgoročni učinki cepiv niso znani, ker študij o tem ni. Seveda mora biti cepivo varno za vsakega cepljenega in ne samo za »skupnost«. Cepivo je varno ali ne, vmes ni ničesar. In dokazano je, da cepiva niso varna.
Mnogo ljudi je že umrlo zaradi cepljenja, nekaj tudi v Sloveniji. Spomniti se je potrebno samo Katje. Ali je bilo zanjo cepivo varno? In za ženo slovenskega diplomata, ki je tudi umrla zaradi cepiva? Pa še za mnoge druge, ki so, eni bolj, drugi manj, resno zboleli zaradi cepiva?

Dr. Roman Jerala: »Cepiva s tehnologijo mRNK so izjemno učinkovita in varna, vendar ne spreminjajo genoma«. In še: »Cepiva so varna in imajo, tako kot vsa zdravila, opisane redke neželene pojave, ki jih ves čas spremljajo in zaradi katerih smo prešli v Sloveniji na uporabo cepiv, ki imajo najmanj neželenih učinkov.« Ali ni dr. Jerala sam s seboj v nasprotju? Pravi namreč, da so cepiva varna, po drugi strani pa pravi, da imajo neželene pojave. Ali so neželeni pojavi varni? Če so, zakaj potem prehod iz enih cepiv na druga in to na tista, ki imajo najmanj neželenih učinkov? Če so cepiva varna, kot to trdi dr. Jerala, kako lahko imajo potem neželene pojave? Če je nekaj varno, ali ima neželene pojave oz. negativne posledice?
Bi se kdo sploh cepil, če bi politika in znanost rekla oz. priznala, da cepiva niso varna oz. da so nevarna?

4. Po 2. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ima vsakdo zakonsko dolžnost skrbeti za svoje zdravje, podobno izhaja tudi iz 4. člena Zakona o nalezljivih boleznih. To pomeni, da ne sme uporabljati tistih stvari, ki bi škodile njegovemu zdravju oz. ga ne bi varovala. Ker cepiva proti virusu SARS-CoV-2 niso varna, saj dokazano imajo neželene stranske posledice, jih ne sme uporabiti, kajti po cepljenju lahko zboli ali celo umre – to pa pomeni, da ni skrbel za svoje zdravje oz. ga ni varoval. Tudi če po cepljenju ni zbolel ali umrl, lahko cepiva negativno vplivajo na njegovo zdravstveno stanje, ki se lahko kasneje pokaže kot neka bolezen, ki je ne bi bilo, če se ne bi cepil. Podobno velja tudi za smrt. Dolgoročni učinki cepiv niso znani, zato se ne ve, kaj se bo po cepljenju v telesu kasneje dogajalo. Vprašanje pa je, ali so dolgoročni učinki sploh lahko znani, saj človek ne pozna prihodnosti.
Da nekdo ne krši zakona, se mora zato proti virusu zaščititi drugače, npr. z masko, ki ščiti pred okužbo in z drugimi ukrepi (varnostna razdalja …) in ne s cepljenjem. To seveda velja tudi za tistega, ki se ne sme cepiti – zaščititi se pač mora drugače. Ali je potem čredna imunost glede virusa SARS-CoV-2 potrebna, še posebej, ker so tudi cepljeni prenašalci virusa?

5. Eden izmed pogojev za zakonitost obveznega cepljenja je tudi to, da je cepivo varno, kajti vsakdo ima pravico do varnosti iz 34. člena ustave. Ali so cepiva proti virusu SARS-CoV-2 varna? Kot že navedeno, cepiva proti virusu SARS-CoV-2 niso varna, saj ljudje zaradi teh cepiv zbolevajo in celo umirajo. Ker cepiva proti virusu SARS-CoV-2 torej niso varna, jih ne smejo uporabiti, saj lahko po cepljenju oz. zaradi cepiva zbolijo ali celo umrejo – to pa pomeni, da niso skrbeli za svoje zdravje oz. ga varovali, ker je sicer tudi njihova zakonska dolžnost. Obvezno cepljenje bi bilo tako v nasprotju z ustavnimi pravicami do varnosti, nedotakljivosti človekove telesne in duševne celovitosti in seveda pravico do življenja, pa tudi z 2. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa, da ima vsakdo dolžnost skrbeti za svoje zdravje in da nihče ne sme ogrožati zdravja drugih in 4. členom Zakona o nalezljivih boleznih, ki med drugi določa, da ima vsakdo dolžnost varovati svoje zdravje. Torej tudi država ne sme ogrožati zdravja svojih državljanov, tako tudi s cepivom proti virusu SARS-CoV-2 ne. Seveda to velja tako za cepljenje splošne populacije kot za cepljenje raznih poklicnih skupin.

6. Cepivo proti virusu SARS-CoV-2 ima status zdravila. Za zdravila je značilno, da se dajo osebam, ki so bolne. Torej bi se moralo tudi cepivo dati bolnim, vendar temu ni tako, saj cepivo kot zdravilo vbrizgajo v zdrave ljudi. Ali ni to čudno? Zakaj bi zdravili zdrave? Dejstvo pa je, da je mnogo zdravih oseb po prejemu zdravila, imenovanega cepivo, zbolelo, nekateri resno, kar nekaj pa jih je celo umrlo. Zakaj se je to zgodilo? Ker so dobili nekaj zdravega? Kdaj lahko nekdo zboli? Ko vanj pridejo povzročitelji bolezni! Ali je torej cepivo prineslo v telo cepljenega povzročitelje bolezni, da je ta zbolel ali celo umrl zaradi cepljenja? Očitno, sicer se to ne bi zgodilo! Zato se postavi vprašanje: ali cepiva zdravijo ali povzročajo bolezni? Kako naj se zdravijo zdravi, ni jasno, saj so zdravi in ne bolni! Če pa cepivo ni zdravilo, zakaj ima potem status zdravila?

7. Dejstvo je, da so cepiva proti koronavirusu nevarna za življenje in zdravje ljudi, zato jih ljudje ne smejo uporabiti, saj bi s tem lahko škodovali samim sebi in prekršili že omenjena zakonska določila. Zato pomeni poziv k cepljenju proti koronavirusu oz. covidu-19 s strani države in drugih napeljevanje h kršitvi predpisov. To pa je nezakonito.

8. Mnogokrat se navaja, da se s cepljenjem ščiti tudi tiste, ki se ne smejo cepiti. Ker pa tudi cepljeni širijo virus, to v principu ne drži. Zato se morajo tisti, ki se ne smejo cepiti, zaščiti z maskami, varnostno razdaljo …, saj tudi zanje velja zakonska dolžnost skrbeti za svoje zdravje oz. ga varovati. Ker pa mora po 4. členu Zakona o nalezljivih boleznih vsakdo poleg varovanja svojega zdravja pred nalezljivimi boleznimi varovati tudi zdravje drugih pred temi boleznimi, mora nositi zaščitno masko in upoštevati tudi druge nefarmakološke ukrepe za preprečitev prenosa virusa SARS-CoV-2 na druge, če ga ima. Samo cepljenje tega ne omogoča, saj tudi cepljeni širijo virus, kot že navedeno.

Čredna imunost kot takšna tako za zaščito pred okužbo tistih, ki se ne smejo cepiti ali drugih, ni nujna, saj se morajo, kot že navedeno, ti sami zaščiti drugače. Poleg tega pa je tudi neučinkovita, saj tudi cepljeni lahko širijo virus.

9. Na podlagi navedenega predlagam, da cepljenje proti covid-19, ki je navedeno v 3. in 7. programu izloči iz PROGRAMA CEPLJENJA IN ZAŠČITE Z ZDRAVILI ZA LETO 2022.

10. V skladu s predpisi vas pozivam, da mi sporočite svojo odločitev glede mojega predloga in če ga ne boste upoštevali, da to svojo odločitev pojasnite.

Hvala in lep pozdrav!
Vladko Began